images/3QURAAN.jpg
JGLOBAL_PRINT

Is het lezen van soerah al-Kahf op de dag en avond van vrijdag een aanbevolen daad?

■ Shaykhoel-Islaam 'Abdoel-'Aziez bin 'Abdillaah bin Baaz

Vraag: Is het lezen van soerah al-Kahf op de dag en avond van vrijdag een aanbevolen daad? 

JGLOBAL_PRINT

Profijten uit tafsier as-Sa'die met betrekking tot al-wodoe

Shaykh al-'Allaamah Abderrahmaan as-Sa'die

Shaykh al-'Allaamah Abderrahmaan bin Naasir as-Sa'die at-Tamiemie (1889–1956) zei in zijn boek over de uitleg van de Qor-aan “Taysier al-Kariem ar-Rahmaan fi Tafsier Kalaam al-Mannaan” over vers 6 van soerah al-Maa-idah:

JGLOBAL_PRINT

Het vergezellen van de vromen

■ Shaykh Al-'Allaamah Mohammed al-Amien ash-Shanqietie

En weet, dat het feit dat Allaah – bij het noemen van de situatie van de jongeren in de grot (ashaaboel-kahf) – deze hond heeft genoemd in Zijn Boek (de Qor'aan) en [over hem heeft vermeld] dat hij uitgestrekt met zijn voorpoten voor de ingang van de grot lag; erop wijst dat het vergezellen van de vrome mensen een geweldig profijt heeft.

JGLOBAL_PRINT

Bewijs voor het legitieme leiderschap van Aboe Bakr

■ Shaykh al-'Allaamah Mohammed al-Amien ash-Shanqietie

Het bewijs voor het legitieme leiderschap van Aboe Bakr as-Siddieq (de waarachtige) - moge Allaah tevreden zijn met hem - over de Metgezellen:

En de Uitspraak van Allaah - de Verhevene [vertaling v/d betekenis]:

{Het Pad van degenen die U heeft begunstigd…} (Soerah al-Faatihah, vers 7)

Volg Ons Op

TWITTER

YOUTUBE

RSS

 

Contact

Voor vragen, opmerkingen en suggesties m.b.t. onze publicaties en activiteiten kunt u ons gerust mailen.

Let op! Voor religieuze vragen adviseren wij om zelf - hetzij direct of indirect - contact op te nemen met iemand van de geleerden of studenten.

Mail Ons