images/2MANHADJ.jpg
JGLOBAL_PRINT

Het rebelleren tegen de islamitische leiders

■ Shaykh al-'Allaamah Rabie' ibn Haadie al-Madkhalie

Imaam Ahmed zei: Het is voor niemand toegestaan om te strijden of in opstand te komen tegen de islamitische leider. Wie dit doet is een innoveerder die afgedwaald is van de Soennah en het rechte pad.

RokBox :: PDF File
JGLOBAL_PRINT

De Islaam is vrij van terroristen

■ Shaykh Mohammed bin Saalih al-'Oethaymien

"En toen de zaak van al-Ikhwaan (de Moslimbroederschap), -zij die handelen zonder enige wijsheid,- verscheen, raakte het beeld van de Islaam in de ogen van de Westerlingen en de niet-Westerlingen nog meer vervormd. En met 'zij' doel ik op degenen die explosieven werpen op de mensen. En zij beweren dat dit behoort tot djihaad op het pad van Allaah! En in werkelijkheid hebben zij (hiermee) de Islaam en de moslims veel meer kwaad dan goed gedaan. Wat hebben deze mensen (hiermee) voortgebracht? Ik vraag het aan jullie! Hebben de ongelovigen hiermee de Islaam omarmd? Of zijn ze er verder van weggejaagd? Ze zijn er verder van weggejaagd!
JGLOBAL_PRINT

Demonstraties behoren niet tot de Islamitische religie

Shaykh al-‘Allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Een vraagsteller zegt: Er zijn hier [mensen] die zeggen dat het niet toegestaan is om de overleveringen m.b.t. al-khawaaridj  toe te passen op de mensen die vandaag de dag demonstreren tegen een specifieke leider. Hij zegt ook dat er mensen zijn die deze demonstraties beschrijven als een vreedzame beweging en dat niemand hen afkeurt behalve de mensen van innovaties?

JGLOBAL_PRINT

Hadith over de leider die zelfs slaat en bezit ontneemt

Shaykh al-‘Allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: 'Er wordt toegeschreven aan de twee imaams ibn Hadjr en an-Nawawie – moge Allaah hen barmhartig zijn - dat zij als uitleg hebben gegeven op de overlevering ‘Zelfs wanneer zij jouw rug met een zweep slaan en jouw bezit afnemen’, dat de overlevering gaat over een rechtvaardige khalifah (leider) die de macht heeft en dit [enkel] een individu aandoet. [In dit geval] moet hij (het individu) geduld opbrengen om zodoende fitnah te vermijden.'

Volg Ons Op

TWITTER

YOUTUBE

RSS

 

Contact

Voor vragen, opmerkingen en suggesties m.b.t. onze publicaties en activiteiten kunt u ons gerust mailen.

Let op! Voor religieuze vragen adviseren wij om zelf - hetzij direct of indirect - contact op te nemen met iemand van de geleerden of studenten.

Mail Ons