images/kinderenbanner.jpg
JGLOBAL_PRINT

'At-Tawhied' eerste leerjaar - deel1

Ministerie van opvoeding en onderwijs, Saudie Arabië

Voor u ligt een vertaling van het boekje “At-Tawhied wal-Fiqh”. Dit boekje wordt gebruikt in Saudie Arabië op de basisschool voor het eerste leerjaar (schooljaar 2005-2006). Team an-nasieha heeft dit boekje opgesplitst in 4 delen (dit is deel 1 van at-Tawhied). Zodat het makkelijker te gebruiken is voor de kinderen in Nederland en België. In de Arabische versie worden de leraren aangesproken. In de vertaling richten wij ons tot de ouders omdat het de bedoeling is dat de ouders dit boekje doornemen met hun kinderen gezien de belangrijke rol van de ouders bij het opvoeden van de kinderen.

RokBox :: PDF File
JGLOBAL_PRINT

Het verhaal van Profeet Saalih

Dit is het verhaal van Profeet Saalih   en zijn volk dat bekend stond als Thamoed. Ze woonden in het noordwestelijke deel van Arabie en ze stonden bekend om het hebben van veel vee en landbouw. Ze stonden ook bekend om het ontvangen van gunsten van Allaah ta’aala (de Allerhoogste). Ze bouwden hun huizen aan de bergwanden die ze versierden met versierselen. De mensen van Thamoed vergaten de gunsten van Allaah en begonnen afgoden naast Allaah te aanbidden. Allaah zond uit hun midden hun broeder Saalih  , wiens afkomst zij kenden, zij kenden zijn betrouwbaarheid en zij kenden zijn eerlijkheid.

RokBox :: PDF File

JGLOBAL_PRINT

Mijn dhoel-hidjah boekje

Dhoel Hidjah is een speciale maand, omdat het een heilige maand is en de moslims vanuit de hele wereld naar Mekka in Saudi-Arabië reizen om de bedevaart te verrichten. De bedevaart wordt in het Arabisch hadj genoemd. De hadj is één van de vijf zuilen van de Islaam en een verplichting voor elke moslim die ertoe in staat is.

RokBox :: PDF File

JGLOBAL_PRINT

De drie fundamenten voor kinderen

Allaah is onze Heer. Hij heeft alles wat bestaat geschapen. Hij is de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft de gehele mensheid en djinn geschapen. Alles wat we zien heeft Allaah geschapen. Allaah zegt in de Qoer’aan: “Allaah is de Schepper van alles“ [Soerah az-Zoemar(39): 62] Allaah heeft geen deelgenoten. Hij werd niet geboren. Hij heeft noch een moeder noch een vader. Hij heeft geen kinderen. Allaah heeft geen vrouw. Allaah zegt in de Qoer’aan: Zeg (O Mohammed): “Hij is Allaah, (de) Enige. Allaah is de Onafhankelijke Meester, aan Wie alle schepsels behoefte hebben (Hij eet niet noch drinkt Hij). Hij heeft niet verwekt (Hij heeft geen kinderen) noch is Hij verwekt (Hij heeft geen vader of moeder). En niemand is gelijk aan (of vergelijkbaar met) Hem.” [Soerah al-Ikhlaas: 1-4]

RokBox :: PDF File

Volg Ons Op

TWITTER

YOUTUBE

RSS

 

Contact

Voor vragen, opmerkingen en suggesties m.b.t. onze publicaties en activiteiten kunt u ons gerust mailen.

Let op! Voor religieuze vragen adviseren wij om zelf - hetzij direct of indirect - contact op te nemen met iemand van de geleerden of studenten.

Mail Ons