http://www.an-nasieha.nl/upload/RAMADAAN2016.jpg
JGLOBAL_PRINT

Zakaat al-fitr voor degene die niet gevast heeft

Shaykh al-'Allaamah 'Obayd bin 'Abdillaah al-Djaabirie

De selefies in Brazilië zijn met weinig maar houden van u o shaykh. Zij sturen u hun salaam en vragen Allaah om uw leven op goede daden te verlengen en u te belonen voor al uw inspanningen om de Qor-aan en Soennah over de gehele wereld te verspreiden. Is het verplicht voor de zwakke persoon die de maand van Ramadan niet gevast heeft om zakaat al-fitr te betalen?

RokBox :: PDF File

JGLOBAL_PRINT

Zakaat al-fitr betalen voor je kinderen

Shaykhoel-Islaam 'Abdoel-'Aziez bin 'Abdillaah bin Baaz

Ik ben een Egyptenaar die in ‘Amman woont. Ik wil zakaat al-fitr betalen voor mijn kinderen die in Egypte wonen. Is dit toegestaan?

RokBox :: PDF File

JGLOBAL_PRINT

voedseltabel voor zakaat al-fitr

Shaykh al-'Allaamah Mohammed 'Ali Ferkoes

In de onderstaande tabel is een saa’ omgezet naar gewichten van verscheidene voedingswaren die gegeven zouden kunnen worden als zakaat al-fitr. Deze gegevens zijn door een aantal studenten van kennis gewogen onder toezicht van de geleerde shaykh Mohammed Ferkoes.

RokBox :: PDF File
JGLOBAL_PRINT

Intentie voor de maand ramadaan

Shaykh al-'Allaamah Mohammed ibn Saalih al-'Oethaymien

Is er voor iedere dag waarin het vasten word uitgevoerd, in de maand Ramadan een intentie vereist, of is het voldoende om één intentie te maken voor de hele maand Ramadan?

RokBox :: PDF File

Volg Ons Op

TWITTER

YOUTUBE

RSS

 

Contact

Voor vragen, opmerkingen en suggesties m.b.t. onze publicaties en activiteiten kunt u ons gerust mailen.

Let op! Voor religieuze vragen adviseren wij om zelf - hetzij direct of indirect - contact op te nemen met iemand van de geleerden of studenten.

Mail Ons