images/1AQIEDAH.jpg
JGLOBAL_PRINT

De slechtste mensen

■ Shaykh al-'Allaamah 'Abdoel-'Aziez ibn Baaz

Zij die de graven als gebedsplaatsen hebben genomen, behoren ook tot de slechtste mensen, omdat zij ervoor zorgen dat de mensen in polytheïsme, innovaties en valsheden vervallen.

RokBox :: PDF File
JGLOBAL_PRINT

De vormen van hypocrisie

Shaykhoel-Islaam 'Abdel-'Aziez bin 'Abdillaah bin Baaz

Hypocrisie komt in twee soorten voor: in geloof en in daden. Dat wat Allaah noemde over de hypocrieten in Hoofdstuk al Baqara en an-Nisaa [en] van de eigenschappen van de hypocrieten [dat is]: De grootste hypocrisie in geloof. En zij zijn daarmee nog meer ongelovig dan de joden, christenen en de aanbidders van afgoden gezien hun grote gevaar en hun onzichtbaarheid voor veel van de mensen. En Allaah -vrij is Hij van elke tekortkoming- heeft over hen verteld dat zij op de dag des oordeels in de laagste gradatie van het vuur zullen zijn.

RokBox :: PDF File

JGLOBAL_PRINT

Het aanroepen van de engelen

Shaykhoel-Islaam 'Abdel-'Aziez bin 'Abdillaah bin Baaz

En van deze soort Shirk is de uitspraak van sommige mensen; O Jinn! Neem het O Sab’ah! Neem het! Of “O Jinn van de middagtijd! Neem het.” Of “O Jinn van dat en dat volk” of “O Jinn van het land van die en die persoon”. Dit alles is Shirk Akbar en een smeekbede aan een ander dan Allaah, naar degenen die niet aanwezig zijn. Dus als iemand zegt “O Engelen wek mij” of “bescherm mij” dan wordt dit beschouwd als Shirk Akbar. Of als iemand zegt “O Jinn van het verblijf [het huis], bescherm me” of “wek me” dit is Shirk Akbar waartegen we toevlucht zoeken bij Allaah.

RokBox :: PDF File

JGLOBAL_PRINT

shirk en haar onderverdeling

Shaykh al-'Allaamah Zayd bin Mohammed al-Madkhalie

Shirk is het aanbidden van iemand anders dan Allaah of iemand anders met Hem zoals een mens, een boom, een steen, een zon, een maan, een levende, een dode of andere schepselen die voorheen niet bestonden en later zullen vergaan en vernietigd worden, en die voor henzelf en voor degene die hen aanbidt niets bezitten van schade, nut, dood, leven noch wederopstanding.

RokBox :: PDF File

Volg Ons Op

TWITTER

YOUTUBE

RSS

 

Contact

Voor vragen, opmerkingen en suggesties m.b.t. onze publicaties en activiteiten kunt u ons gerust mailen.

Let op! Voor religieuze vragen adviseren wij om zelf - hetzij direct of indirect - contact op te nemen met iemand van de geleerden of studenten.

Mail Ons